Общи условия за покупко-продажба през онлайн магазин Shushi-kids.com

Моля, запознайте се с настоящите Общи условия за продажба на стоки чрез използване на интернет страница www.shishi-kids.com, преди да извършите покупка на стока.

Общи условия за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между:

фирма Туги Тойс ЕООД, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: 205586735, със седалище и адрес за контакти: гр. София, ж.к. Младост 1А, бл.550 и от друга страна - лицето, съгласило се с настоящите "Общи условия, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите от нас стоки чрез електронния ни магазин www.shishi-kids.com

Общи условия - означава, че посещавайки и използвайки сайта ни, Вие заявявате, че приемате и сте съгласни с настоящите общи условия за ползване на сайта и онлайн магазина ни.

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Собственика/Доставчик на онлайн магазин Shushi-kids.com от една страна и Потребителите на Уеб сайта от друга страна. Тези условия обвързват всички потребители.

Характеристики на платформата

Онлайн магазин Shushi-kids.com e платформа за електронна търговия, достъпна в интернет на адрес: https://shushi-kids.com/, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, като:

- Да направят своя регистрация и да създадат профил за преглеждане на електронния ни магазин и да използват допълнителни услуги за предоставяне на информация;

- Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

- Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани на нашата платформа;

- Да извършват плащания във връзка със сключените договори;

- Да се запознаят с новите стоките, предлагани от Shushi-kids.com;

- Да извършват електронни извлечения във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата Shushi-kids.com чрез интерфейса на страницата, достъпна в интернет;

- Да бъдат уведомявани за правата, промоциите, позволяващи от закона

- Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите;

Доставчикът в онлайн магазин Shushi-kids.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиките, потребителското или търговското право, критерии и условия.

Регистрация на потребителите:

Вие можете да ползвате и пазарувате от сайта https://shushi-kids.com, като регистриран или не регистриран потребител.

За да закупите определен артикул/и от нашия сайт Вие трябва:

1. Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма включваща: потребителско име, парола за достъп, адрес за доставка, име и фамилия, телефон за връзка и имейл;

2. Да сте се съгласили с настоящите общи условия;

3. Да осигурите достъп и възможност за получаване на поръчаната от вас стока/и;

Регистрираните потребители доброволно предоставят личните си данни в процес на регистрация. Те имат право на достъп, промяна или изтриване на личните си данни, а също имат право да изискат да им бъде закрит потребителския профил.

Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба

1. Потребителите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата на Shushi-kids.com, за да сключат договор за покупко-продажба на предлаганите от нас стоки. 

2. В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Потребителя, последният приема тези общи условия в момента на финализиране на поръчката;

Сключеният договор за покупко-продажба в онлайн магазин Shushi-kids.com става по следната процедура:

- Влизане в системата за извършване на поръчка в платформата на Shushi-kids.com

- Избиране на един или повече стоки предлагани от нас и добавянето им към списъка със стоки за покупка

- Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора;

- Предоставяна на данни за извършване на доставката;

 - Избор на метод на плащане

- Потвърждаване на поръчката.

Права и задължения на двете страни

Собственикът/Доставчик предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите "Общи условия" да закупува предлаганите в онлайн магазин https://shushi-kids.com детски стоки.

Доставчикът публикува:

1. Описание, характеристики и изображения на всяка стока съгласно посочената от производителя информация;

2. Цената е крайна с включено ДДС, като тарифата за стойността на куриерските и транспортни разходи, не са включени в цената на стоката - те се определят от обема и теглото на всяка една стока.

3. Информация за начините на плащане и доставка;

4. Правото на Потребителя, условията и начина за упражняването му да се откаже от направената от него поръчка, при които стоките могат да бъдат върнати, в случаите по "Закона за защита на потребителите"

5. Всяка друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоки.

За да получи правото за извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в онлайн магазина ни стоки, Потребителят трябва да попълни електронна регистрационна форма, намираща се на интернет адрес https://shushi-kids.com. Потребителят е длъжен да предостави изискуемите му верни данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрацията, са верни, пълни и точни и при промяна може да ги актуализира своевременно, като влезне в профила си. В случай, че Потребител предостави неверни данни или не са отразени настъпили в последствие промени в срок, Доставчикът има право да премахне данните за достъп на Потребителя до профила му. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправи въведената от него информация в регистрационната форма.

Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите от нас стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата и натисне бутона "Вход".

Подаването и извършването на заявка се осъществява чрез извършване на следните действия: избор на стока/и и натискане на бутона "Купи", обозначен срещу съответната стока, последвано от избор на количество на стоката, начин на плащане и потвърждаване на заявката през натискане на бутон "Плащане", обозначен непосредствено под виртуалните бутони за количество и начин на плащане. 

При извършена заявка Собственикът на електронен магазин https://shushi-kids.com уведомява Потребителя за извършената от него поръчка на посочения при регистрацията имейл адрес. Представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставката на заявената стока. 

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна за изпълнение от Доставчика. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на поръчката от осъществения контакт между представител на онлайн магазин https://shushi-kids.com и Потребител, подал и извършил конкретната заявка за покупко-продажба на стока.

Всички цена са в български левове, с включено ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Цената за разходите по доставката могат да бъдат платени само с наложен платеж, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока и куриерските услуги на включени в тази цени, свързани с нейната доставка. За направена поръчка над 100 лв, Потребителят получава безплатна доставка до офис на Спиди.

Доставчикът има право:

- Да поставя електронни препратки към други интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставени услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил;

- Да изпраща промоции, оферти и бюлетини, ако Потребителя се е абонирал;

- Да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен адрес за кореспонденция и всяка друга информация която се предоставя при регистрация и всяка друга която се въвежда или предоставя при завяване, получаване или използване на предоставените от доставчика услуги, участия в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.

- полага грижа информацията в магазина да се подържа вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;

- не гарантира, че достъпът в магазина ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;

- не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материални или ресурси, търсачки, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;

- доколкото няма обективна възможност и задължение и не контролира Интернет страницата и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки;

- не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, нахождащи се на тези Интернет страници и ресурси;

- няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

Потребителя има право на:

- достъп в режим онлайн до платформата на https://shushi-kids.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика - случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа в Интернет;

- достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;

- потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си;

- отказ от поръчка съобразени с Условията за връщане и рекламация на стока на магазина;

Право на отказ от стока:

Съгласно чл. 50 от ЗЗП (Закон за защита на потребителя) всеки потребител има право да се откаже от получената стока в срок от 14 дни от датата на получаване. Сумата съответстваща на върната стока, ще бъде възстановена на потребителя в срок до 10 работно дни.

Върнатата стока трябва да бъде в добър търговски вид, да не е употребявана по какъвто и да било начин и да не е с нарушена оригинална опаковка/кутия. Стоки, които не отговарят на това условие, не могат да бъдат върнати. 

Имайте в предвид, че право на отказ от поръчка съществува, за да ви позволи да се запознаете със стоката и ако не отговаря на това което сте си поръчали да я върнете, а не да я използвате безплатно в продължение на 14 дни. Разходите по транспортирането на стоката от клиента към нас са за сметка на клиента. Отказ от закупена стока се осъществява единствено след като сте ни изпратили имейл, в който изразявате желанието си за отказ или сте попълнили формуляр за отказ.

Потребителят се задължава:

- да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявените стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия https://shushi-kids.com и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;

- да уведомява Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

- да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Общите условия могат да бъдат променяни единствено от Собственика на магазина, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителите като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение а това. Промените в Общите условя не засягат отношенията между Доставчика и Потребителя, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупко-продажба на стоки. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.